Estela Moreno Pérez

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1998.

Màster en Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes al Centre de Formació i Especialització Jurídica de l’ICAB.

Curs d’especialització universitària en contractació pública (30 Ects, Títol propi UDIMA, 2021-2022)

Col·legiada com a exercent a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, núm. 26.011.

Després d’assolir coneixements pràctics integrada en l’estructura d’un altre despatx, l’any 2005 vaig fundar el meu propi despatx, amb la clara voluntat de l’excel·lència en el servei, entrega a la professió, dinamisme i accessibilitat.

Disposo d’una àmplia experiència professional i formació específica en l’àmbit del dret Civil, especialment, en el dret de família, arrendaments urbans, propietat horitzontal i contractes; i, tanmateix, des de l’any 2008 treballo en l’assessorament a empreses públiques i privades en matèria de contractació pública, havent assolit un alt nivell d’expertesa en aquest àmbit del dret.

Professora col·laboradora del centres d’estudis Aula Inmobiliaria.