HERÈNCIES I SUCCESSIONS

Preparació de testament i tràmits hereditaris (acceptació d’herència.)

  • Testaments.
  • Reclamacions de llegítima i llegats.
  • Acceptació i repudiació d’herències.
  • Herències “Abintestat”.
  • Declaració d’hereus notarial i judicial.