ARRENDAMENTS URBANS

Orientació i assessorament jurídic en la preparació, signatura i vida del contracte de lloguer.

  • Redacció de contractes de lloguer (habitatge destinat al domicili habitual, locals comercials, ús turístic, etc.). Així com altres tipus de contractes de tinença de l’habitatge, com per ex. masoveria urbana.
  • Orientació i assessorament jurídic en la preparació, signatura i vida del contracte.
  • Assessorament jurídic davant de l’incompliment del contracte de lloguer per part de la persona arrendatària. Procediments de desnonaments per impagaments de renda, extinció, ocupació, etc.
  • Reclamació devolució fiança.