ALTRES CONTRACTES I RECLAMACIONS

Acompanyament i assessorament jurídic en d’altres casos no recollits en els serveis anteriors (incompliment contractual, reclamació de quantitats, etc.).

  • Assessorament i acompanyament judicial i extrajudicial en accions derivades de relacions contractuals, bé sigui per incompliment o compliment defectuós.
  • Responsabilitat per vicis ocults.
  • Reclamacions extrajudicials i judicials davant  de danys ocasionats per terceres persones.
  • Reclamacions de quantitat extrajudicials i judicials (Procediments monitoris i/o canviaris).