Inici

Nosaltres

Coneix-nos una mica més!

Llicenciada en Dret - Advocada Exercent i Mediadora

Graduada en Dret - Advocada Exercent i Mediadora

SERVEI PROFESSIONAL, PROPER I TRANSPARENT

Assessorament jurídic i processal en les ruptures de parella i altres conflictes familiars (visites avis, modificació de mesures, etc.)

Assessorament en procediments de contractació pública i altres procediments davant o contra l'administració.

Orientació i assessorament jurídic en la preparació, signatura i vida del contracte de lloguer.

Conflictes veïnals i Junta de propietaris (impugnació d'acords, reclamació de deutes a veïns i altres)

Redacció i assistència en contracte de compravenda i altres.

Reclamació contra entitat bancària per pràctiques abusives i assessorament en préstecs hipotecaris.

Preparació de testament i tràmits hereditaris (acceptació d'herència.)

Acompanyament i assessorament jurídic en d’altres casos no recollits en els serveis anteriors (incompliment contractual, reclamació de quantitats, etc).