Estela Moreno Pérez

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1998.

Màster en Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes al Centre de Formació i Especialització Jurídica de l’ICAB.

Curs d’especialització universitària en contractació pública (30 Ects, Títol propi UDIMA, 2021-2022)

Col·legiada com a exercent a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, núm. 26.011.

Inscrita al Registre de mediadors i mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i adscrita al Centre ADR-ICAB.

Després d’assolir coneixements pràctics integrada en l’estructura d’un altre despatx, l’any 2005 vaig fundar el meu propi despatx, amb la clara voluntat de l’excel·lència en el servei, entrega a la professió, dinamisme i accessibilitat.

Disposo d’una àmplia experiència professional i formació específica en l’àmbit del dret Civil, especialment, en el dret de família, arrendaments urbans, propietat horitzontal i contractes; i, tanmateix, des de l’any 2008 treballo en l’assessorament a empreses públiques i privades en matèria de contractació pública, havent assolit un alt nivell d’expertesa en aquest àmbit del dret.

Professora col·laboradora del centres d’estudis Aula Inmobiliaria.