DRET IMMOBILIARI

Redacció i assistència en contracte de compravenda i altres.

  • Assessorament i acompanyament en la compravenda d’immobles. Pacte d’arres accessori al contracte de compravenda.
  • Propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles. Expedients d’atermenament (entre particulars o amb l’Administració).
  • Procediments declaratius de domini. Recuperació de la possessió.
  • Dissolucions de condomini entre copropietaris.