DRET ADMINISTRATIU

Assessorament en procediments de contractació pública i altres procediments davant o contra l’administració.

  • Reclamacions patrimonials contra l’administració.
  • Contractació pública (redacció de plecs, assessorament en la preparació d’ofertes, valoració d’ofertes, recurs especial, etc.).